Počítačové architektury & diagnostika 2007

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Srní  17. – 19. 9. 2007

Kontakt

Karel Dudáček dudacek@kiv.zcu.cz +420 377632417
Helena Ptáčková ptackova@kiv.zcu.cz +420 377632463

Poštovní kontakt:

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Czech Republic