Počítačové architektury & diagnostika 2007

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Srní  17. – 19. 9. 2007

Příspěvky

Obsahem každé prezentace by mělo být:

Maximální předpokládaný rozsah příspěvku je 6 stran formátu A4. Příspěvěk může být česky, slovensky, anglicky, případně německy (pokud bude přednesen s příkladným bavorským přízvukem). Formátování příspěvků je předepsáno šablonou.

Příspěvky budou publikované ve sborníku.

Šablony