Počítačové architektury & diagnostika 2007

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Srní  17. – 19. 9. 2007

Témata