Počítačové architektury & diagnostika 2007

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Srní  17. – 19. 9. 2007

Termíny

Konání semináře 17. - 19. 9. 2007
Zaslání příspěvků k recenzi 15. 6. 2007
Odevzdání finální verze 3. 9. 2007