Přemek Brada

Updated 04.07.2018 11:08

The ideal

Give little, but that little good and beautiful, and explain it thoroughly. (John Ruskin in Sheffield museum)

Dávejte málo, ale to málo nechť je dobré a krásné, a také důkladně vysvětlené. (John Ruskin)

Find here

Welcome to my page. I’ll try to follow the programmer’s golden rule and KISS — just some words about myself and my work… Enjoy, and if you want or need to, drop me a line on brada@kiv.zcu.cz .

Who am I …

I was born some two years after the Prague Spring in Pilsen — the home of The Lager — in the Czech Republic aka Czechia (formerly Eastern, now Central Europe :-) . My parents gave me a uniquely Czech name dating back to early history of our country. I keep on living in Pilsen despite ocassional break-outs elsewhere.
Happily married with Jana who is an anglophile as well (the two of us spent altogether 2.5 years on the British isles). Keeping this geographical inclination also by being a member of the Excalibur scholarship Alumni group.
When 13, I went scout-hiking (“tramping” in the Czech, not American meaning of the word) and, with a bunch of life-friends, have largely kept off the beaten track since. Taking camera with me if possible, and a guitar as well. For the road often goes on to Domaslav or Holostřevy.
And thanks to C.S.Lewis’s understanding of mere Christianity, it became for me also the way to His kingdom.

… and what am I

My Linked-In Profile has more technical detail than the following summary.

Got an engineering degree in Computer Science in 1993 at the University of West Bohemia, spending also one term at the (at that time) Manchester Polytechnic (UK) as a TEMPUS student. And, probably because one university wasn’t enough and I really wanted back to Yorkshire, in 1994-1995 I undertook and finished MSc course in Advanced Software Engineering at the Department of Computing of Sheffield University, UK (the master thesis project was done with EASAMS Ltd., part of GEC-Marconi, in Newcastle upon Tyne). The whole study was possible thanks to the Excalibur Scholarship Scheme. In 2004 finished PhD at the Faculty of Math and Physics, Charles University, Prague, in the Distributed Systems Group the thesis was on Specification-Based Component Substitutability and Revision Identification with professor František Plášil as supervisor. In May 2012 the aggregate of this work lead to my successful habilitation in component modeling and substitutablity and acquiring the associate professor (“docent”) title.

At present I serve as the head of the Department of Computing in Plzen, and keep teaching mainly software engineering and doing research in modular software verification, visualization and development methodologies. I lead the ReliSA research group and participate in IFIP TC2, Informatics Europe and some other professional bodies.

Vítejte na mé stránce. Je napsaná stručně, abyste se nezačali nudit — jen něco málo slov o mě a mojí práci… Mějte se dobře a pokud chcete nebo potřebujete, napište mi email na brada@kiv.zcu.cz.

… Kdo jsem

Narozen zhruba dva roky po Pražském jaru, v Plzni, kde přes krátkodobé výlety jinam vytrvale žiji.
Spokojeně ženatý s Janičkou, se kterou máme děti Jendu a Terezku a Klárku, a která je stejně anglofilní jako já (dohromady jsme na Britských ostrovech strávili 2 a půl roku). Tuto zeměpisnou orientaci udržuji také skrze Excalibur Alumni, klub absolventů britských univerzit.
Někdy v sedmé třídě vzat prvně na vandr, na kterém jsme od té doby s vícero lidmi z Trampského sdružení Bezva společně, v lese i životě. Když to jde, beru si na putování s sebou taky foťák, pro radost a pro pamatování, a taky kytaru; ta cesta vede občas do Domaslavi nebo Holostřev.
A díky C.S.Lewisově odkrytí jádra křesťanství je mi už pár let i cestou do Jeho království.

A co jsem …

V roce 1993 dostudováno inženýrské studium oboru Informatika a výpočetní technika na Západočeské univerzitě, v rámci kterého jsem též strávil jako TEMPUS student semestr na tehdejší Machester Polytechnic (Velká Británie). Protože v Yorkshire je hezky a s jídlem roste chuť, rok 1994-1995 přinesl magisterský titul Master of Science z katedry počítačů univerzity v Sheffieldu, obor Advanced Software Engineering (diplomová práce pro firmu GEC-Marconi v Newcastle upon Tyne oceněna jako nejlepší v ročníku). Studium se uskutečnilo díky stipendijní a morální podpoře Excalibur Scholarship Scheme. V roce 2004 jsem získal PhD na MFF UK Praha po obhájení disertace Specification-Based Component Substitutability and Revision Identification v rámci Distributed Systems Research Group pod vedením prof. Plášila. V květnu 2012 jsem obhájil habilitační práci o modelování a nahraditelnosti komponent a stal se docentem v softwarovém inženýrství.

Nyní pracuji jako vedoucí Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni, přednášeje v oblasti softwarového inženýrství a bádaje o verifikaci, vizualizaci a metodikách vývoje spolehlivých modulárních softwarových systémů. Vedu výzkumnou skupinu ReliSA na Katedře informatiky a výpočetní techniky a jsem členem různých profesních organizací, např. IFIP TC2 a Informatics Europe.


Copyright 2004-2011 ZČU v Plzni, Přemek Brada. Publikováno v textpatternu.